Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Strona główna

Ranking zamożności samorządów

Logo pisma "Wspólnota"  NAJBOGATSI 2012 to jeden z najbardziej prestiżowych rankingów w Polsce, publikowanych przez Pismo Samorządu Terytorialnego  „WSPÓLNOTA”. W 14 numerze dwutygodnika z 6 lipca br. w kategorii miast powiatowych, Wysokie Mazowieckie uplasowało się na 22 miejscu w kraju. Jest to wysoka i ciesząca lokata, biorąc pod uwagę że w pierwszej  setce najzamożniejszych miastach jesteśmy jedyni z województwa podlaskiego. W stosunku do ubiegłych lat pozycja ta też jest rosnąca( w porównaniu w 2009 roku 50 miejsce, 2010 – 40 a w 2011- 26).

 

  Przez analityków ekonomicznych, rok 2012 uznawany jest jako kolejny nie najlepszy rok dla polskich samorządów. Spowolnienie gospodarcze przekłada się na sytuację finansową, ponieważ znaczna część źródeł dochodów budżetowych jest czuła na wahania ekonomiczne. Wygląda na to, rok 2012  wypadł jeszcze gorzej. Zarówno w powiatach, jak i w województwach obserwowany jest nie tylko spadek dochodów ale także pogorszenie ich struktury- zmniejszenie dochodów własnych. Trudności finansowe z kolei odbijają się na inwestycjach samorządowych, których  jest znacząco mniej. Spadek ten najwyraźniej widać w samorządach powiatowych ( o prawie 40 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim). Nastąpiło również zahamowanie korzystania z dotacji unijnych. Na tle tych nie najlepszych wiadomości, nieco uspokajające może być zjawisko zahamowania wzrostu poziomu zadłużenia samorządów.

  Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu pomija wpływy z dotacji celowych. Wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą. A do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Skorygowane dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.        

  Obliczona w ten sposób zamożność naszego miasta per capita  wyniosła 2 751,90 zł, dając nam 22 pozycję wśród najzamożniejszych miast powiatowych w Polsce. Na tak dobrą sytuację miasta ma na pewno wpływ posiadanie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, przez co zostały skrócone procedury dla inwestorów. Korzystne nastawienie do przedsiębiorców czy posiadanie przygotowanych infrastrukturalnie terenów inwestycyjnych. Kolejnym korzystnym czynnikiem jest niski wskaźnik bezrobocia co z kolei powoduje bardzo znaczące wpływy do budżetu miasta. 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW