Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Strona główna

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie z wotum zaufania i absolutorium

absolutoriumPodczas XIX Sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie VIII kadencji, w dniu 28 sierpnia 2020 roku Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – już po raz 22 otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wstępem do udzielenia absolutorium burmistrzowi było uzyskanie wotum zaufania po przyjęciu Raportu o Stanie Miasta za 2019 rok, który zawiera podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miasta.

Na sesji obecnych było 14 radnych. Za udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza Miasta głosowali wszyscy radni.

 

Przed podjęciem decyzji o udzieleniu absolutorium, radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz z ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 r. Pozytywnie o wykonaniu miejskiego budżetu wypowiedziały się Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez Burmistrza Miasta. Ubiegłoroczne dochody miasta wyniosły: na planowane dochody budżetowe w kwocie 65 230 778,24 zł wykonanie wyniosło 65 432 484,09 zł , co stanowi  100,3 % wykonania planu.

Na plan wydatków budżetowych w kwocie 72 782 224,77 zł wykonanie wyniosło 68 602 916,32 zł, co stanowi 94,3% wykonania planu.

Na inwestycje przeznaczono kwotę 27 516 968,66 zł, co stanowi 40,1% wszystkich zrealizowanych wydatków. Znalazło to odzwierciedlenie w ogólnokrajowych rankingach, gdzie miasto Wysokie Mazowieckie zajęło II miejsce w Polsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Wydatki inwestycyjne samorządów”  za lata 2017-2019 oraz II miejsce w Polsce w rankingu „Wykorzystanie środków funduszy z UE – inwestycje transportowe”, w kategorii Miasta Powiatowe za lata 2014-2019.

 

Na uczestniczących na sesji 14 radnych, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 11 głosowało za udzieleniem absolutorium, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

 

 1. Alkowski Przemysław - głosował PRZECIW
 2. Buciński Adam - głosował ZA
 3. Jamiołkowski Lech Kazimierz - głosował ZA
 4. Janik Maciej Robert - głosował ZA
 5. Jańczuk Katarzyna - nieobecna
 6. Kajurek Marek - głosował ZA
 7. Kamianowski Andrzej Tomasz - głosował ZA
 8. Matuszewski Bogdan - głosował ZA
 9. Mioduszewski Sławomir - głosował ZA
 10. Moczydłowski Wojciech - WSTRZYMAŁ się
 11. Nowicki Karol - głosował ZA
 12. Ogrodnik Katarzyna - nie głosowała
 13. Podbielski Damian - głosował ZA
 14. Sokolik Józef - głosował ZA
 15. Wasilewska Sylwia - głosowała ZA

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW