Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Strona główna

Numery telefonów w Urzędzie Miasta

 

Urząd Miasta

862757500

Fax. 862757532

 

Burmistrz

862757510

Referat Organizacyjny

Z-ca Burmistrza

862757510

Sekretariat

862757510

Ewidencja ludności, kadry

862757520

Oświata, organizacje pozarządowe, ochrona zdrowia

862757545

Promocja, obsługa Rady Miasta, ewidencja działalności gospodarczej

862757518

Informatyk

862757515

Referat Mienia Komunalnego

Kierownik MK

862757525

Inwestycje, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

862757541

Oświetlenie, remonty, gospodarka odpadami, użytkowanie wieczyste, mienie komunalne

862757517

Referat Finansowy

Skarbnik

862757530

Płace, ZUS, podatki osób prawnych

862757519

Podatki i opłaty lokalne - wymiar

862757513

Podatki od osób fizycznych, mandaty, likwidacja przetwórni

862757512

Straż Miejska

Komendant SM

862757535

Straż Miejska

862757536

Straż Miejska

862757537

USC

Kierownik USC

862757523

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste

862757526

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik MOPS

862757528

Księgowa MOPS

862757533

500+, 300+

862757516

Dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

862757531

Pomoc społeczna

862757529

Pomoc społeczna

862757527

MOK

Dyrektor MOK

862757514

ABSOLUTORIUM ZA 2012 ROK

Absolutorium za 2012 rokDo 30 czerwca każdego roku Rada Miasta ma ustawowy obowiązek dokonać analizy wykonania budżetu miasta za rok poprzedni i udzielić bądź nie udzielić absolutorium burmistrzowi.

Sesja Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, na której rozpatrywano wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium odbyła się 26 czerwca 2013r.
Przed zajęciem stanowiska przez Radę w sprawie udzielenia absolutorium - pozytywną opinię wydały wszystkie Komisje Rady Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, którą zaprezentował Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik.

Czytaj więcej: ABSOLUTORIUM ZA 2012 ROK

Podatki i opłaty lokalne

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2014 roku

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Opłata od posiadania psów

Podatek od środków transportu

 

Aktualne formularze informacji i deklaracji podatkowych:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

Struktura urzędu

Burmistrz Miasta - Jarosław Siekierko


Kieruje pracą Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie i nadzoruje jednostki organizacyjne miasta.
adres:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, tel. 86 2757500, 862752592,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


1. Referat Organizacyjny

– Sekretarz Miasta – Ewa Konarzewska - pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

Do zakresu działania referatu należą sprawy: funkcjonowania Urzędu, obsługi Rady Miasta, ewidencji gospodarczej, oświaty, promocji miasta, obrony cywilnej i wojska.

adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

e-mail:                                  telefon:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.     862757500, 862752592
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.          862757500, 862752592
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.        862757500, 862752592
                                         862757510,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.          862757518, 862752451 w.18
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.              862757520, 862752451 w.20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.               862757518, 862752451 w.18
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.            862757545, 862752559
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.        862757518, 862752559 w.45


2. Referat Finansowy

– Skarbnik Miasta – Renata Kamińska

Do zakresu działania referatu należą sprawy :planowania i realizacji budżetu, prowadzenia księgowości finansowej oraz podatków i opłat.

adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15,

e-mail:                                  telefon:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.           862757530, 862752430 w.30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.              862757519, 862752430 w.19
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.            862757512, 862752430 w.12
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.             862757513, 862752430 w.13

 


3. Referat Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów
oraz Rolnictwa

- Kierownik – Anna Niemyjska

Do zakresu działania referatu należą sprawy: infrastruktury komunalnej, czystości
miasta, ochrony środowiska, rolnictwa, planowania przestrzennego, gospodarki
gruntami, organizacja przetargów.

adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15,

email:                                   telefon:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.        862757541, 862752379 w.41
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.          862757541, 862752379 w.41
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.         862757525, 862752379 w.25
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.            862757517, 862752379 w.17

 


4. Urząd Stanu Cywilnego

– Kierownik – Jarosław Kamiński

 

Do zakresu działania referatu należą sprawy: stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych.

adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15,

e-mail:                           telefon:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.         862757526
 


5. Komenda Straży Miejskiej

– Komendant – Tadeusz Wróblewski

Do zakresu działania komendy należą sprawy utrzymania porządku i bezpieczeństwa
w mieście.

adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.          862757535, 862752592 w.35


Kierownicy referatów i pracownicy w sprawie skarg i wniosków
przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek-piątek 7.30 – 15-30

W związku ze zmianą z dniem 01.01.2007 przepisów dotyczących opłaty skarbowej, opłatę należy dokonać na konto urzędu:

27 1020 1332 0000 1102 0037 5535

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

 

 

Burmistrz Miasta
Jarosław Siekierko

tel.  86 275 25 92
fax. 86 275 25 93

email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00.

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW