Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie przystąpiła do projektu  „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”  realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego i Fundacją Inicjatyw Regionalnych „Progres” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1 kwiecień 2021r. - 30 wrzesień 2021r.

 

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego. Główne rezultaty projektu to:

 • przeprowadzone poszerzone (wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów) konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego,
 • przedłożone do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego,
 • unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte na systemie informacji przestrzennej.

KORZYŚCI DLA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

W ramach projektu Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie zostanie objęta wsparciem (finansowym, organizacyjnym i merytorycznym) w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej (Uchwała nr XVIII/100/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej).

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje takie są ważnym elementem procesu planowania, a ich prawidłowe przeprowadzenie wpływa bezpośrednio na usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie. W ramach projektu pracownicy samorządowi w gminach otrzymają m.in. pomoc w postaci szkoleń i doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, oraz innowacyjnych metod i narzędzi (w szczególności narzędzie typu GIS) prowadzenia konsultacji społecznych projektów dokumentów planistycznych. Pozwoli to na trwałe zwiększenie potencjału instytucjonalnego gminy w tym zakresie.

Dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie został opracowany Indywidualny Plan Konsultacji uwzględniający jej potrzeby i specyfikę. Na realizację opracowanego planu gmina otrzymała dotację w formie grantu w wysokości 30 660,00 zł oraz techniczne i merytoryczne wsparcie eksperckie.

Czego będą dotyczyły konsultacje w mieście Wysokie Mazowieckie?

Konsultacje będą dotyczyły miasta Wysokie Mazowieckie. Konsultowany obszar położony jest we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie w rejonie dróg powiatowych: ul. Ludowej i ul. Białostockiej. Obszar objęty opracowaniem stanowią tereny zabudowy usługowej. Od strony południowej sąsiaduje z terenami usługowymi i zabudową mieszkaniową jednorodzinną, od strony północnej z terenami przemysłowo – usługowymi, od strony zachodniej i wschodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Cele konsultacji w mieście Wysokie Mazowieckie

 • poinformowanie lokalnej społeczności o projekcie dokumentu planistycznego i aspektach wynikających z uaktualnienia rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych,
 • dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z informacją o możliwości uczestniczenia
  w procesie planistycznym oraz zebranie uwag mieszkańców do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej,
 • wdrożenie nowych metod debaty publicznej na temat projektu dokumentu i szeroko pojętych konsultacji społecznych.

Metody konsultacji w mieście Wysokie Mazowieckie

KONSULTACJE ELEKTRONICZNE                               czerwiec – lipiec 2021

(E-konsultacje)

PUNKT KONSULTACYJNY                                            czerwiec – lipiec 2021

WARSZTAT KONSULTACYJNY                                                11 czerwiec 2021

z użyciem map

 

DNI OTWARTE wraz z punktem konsultacyjnym             9 lipiec 2021

HAPPENING

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI I         sierpień 2021

WNIOSKACH DO PLANU

 

Zapraszamy do współpracy!

Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na stronie internetowej: www.konsultacje.podlasie.pl oraz na stronie urzędu www.wysokiemazowieckie.pl

lub u koordynatora konsultacji

Pani Moniki Adamskiej: tel. 86 275 23 79 wew. 41,

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW