Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

Szanowni Państwo

Rok 2013 będzie rokiem, w którym w znaczący sposób zmienią się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w całym kraju, w tym również na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie. Już z dniem 1 stycznia zostało wstrzymane przyjmowanie odpadów komunalnych na nasze składowisko, pomimo że posiada ono jeszcze wolną powierzchnię składową wystarczającą na przyjmowanie odpadów z terenu Miasta przez okres co najmniej 5 lat. Jednak na mocy „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” składowisko to zostało zakwalifikowane jako składowisko zastępcze, z możliwością składowania w przypadku awarii lub braku możliwości przyjmowania odpadów przez Czerwony Bór oraz Czartorię.

Wielokrotnie próbowałem przekonywać, iż należy zezwolić w pierwszej kolejności na zapełnienie istniejących składowisk, a dopiero po ich zapełnieniu zobowiązać gminy do przekazywania odpadów do regionalnych instalacji. Za takim rozwiązaniem przemawiały względy ekonomiczne, ponieważ mimo, iż nie możemy wozić odpadów na składowisko musimy utrzymywać je w gotowości. Jednakże argumenty te w żaden sposób nie wpłynęły na decyzję władz Województwa Podlaskiego. W podobnej sytuacji znajduje się jeszcze ponad 10 gmin na terenie naszego województwa.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. na gminach spoczywać będzie obowiązek stworzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W tym celu Rada Miasta musiała podjąć w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku stosowne uchwały. Zakres przedmiotowy tych dokumentów w zdecydowanej mierze określała ustawa, która tylko w niewielkim stopniu umożliwiała gminie swobodę w kształtowaniu systemu. Swoboda ta najprościej rzecz ujmując wyrażała się w wyborze mniejszego lub większego zła. Rada Miasta ustalając opłatę dla mieszkańców mogła uzależnić ją od: ilości zużytej wody, powierzchni mieszkania, ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz wprowadzić jedną stawkę od gospodarstwa domowego. Ustawodawca nie przewidując możliwości ustalenia wysokości opłaty od faktycznie powstających na nieruchomości odpadów zastosował odpowiedzialność zbiorową.

W/w ustawa nie przewidywała wielu istotnych zagadnień takich jak chociażby możliwość powierzenia własnej spółce odbioru odpadów komunalnych w trybie bezprzetargowym, czy też możliwość zastosowania ulg czy zwolnień w stosunku do mniej zamożnych mieszkańców.

W dniu dzisiejszym, gdy Rada Miasta Wysokie Mazowieckie podjęła już wszystkie wymagane prawem uchwały, które będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2013 roku w naszym mieście.

Wdrażanie nowej ustawy jest dużym wyzwaniem dla władz samorządowych, w początkowej fazie może stać się również kłopotliwe dla mieszkańców. W związku z powyższym na wszelkie Państwa pytania odpowiedzą pracownicy Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie pod nr telefonu 86 275 23 79 w godzinach pracy urzędu.

Mam nadzieję, że wdrażany na mocy ustawy przyjętej przez Sejm RP system nie będzie powodował zaśmiecania lasów ale również nie będzie „drenował” kieszeni mieszkańcom miasta Wysokie Mazowieckie.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
Jarosław Siekierko

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW