Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

SKŁADOWISKO MIEJSKIE INSTALACJĄ ZASTĘPCZĄ

Znajdujące się w pobliżu wsi Osipy Lepertowizna składowisko miejskie spełnia przewidziane prawem wymogi w zakresie ochrony środowiska. Wyposażone jest w wagę, wiatę na surowce wtórne, geomembranę, drenaż na odcieki oraz instalację odgazowującą.W 2011 roku Miasto Wysokie Mazowieckie podjęło działania zmierzające do rozbudowy tego składowiska(rozbudowa ujęta jest w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta). W tym celu został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6 milionów złotych. Złożony wniosek spełniał wszelkie wymogi konieczne do uzyskania przedmiotowego dofinansowania. Jednakże na mocy decyzji władz Województwa Podlaskiego środki te nie zostały przyznane. Decyzja ta budziła wiele kontrowersji.

 

W dniu dzisiejszym, gdy weszły w życie zapisy ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, które mówią iż odpady komunalne mogą być zagospodarowane tylko w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych tzn. w instalacjach, które są zdolne do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tysięcy mieszkańców wiemy, iż paradoksalnie decyzja władz wojewódzkich była dla nas szczęśliwa. Wiele jednostek samorządu terytorialnego, które w tamtym okresie powiększyło, zmodernizowało swe składowiska za środki unijne liczy się z groźbą zwrotu tych środków wraz z odsetkami z racji nie spełnienia warunków dofinansowania polegających na utrzymaniu trwałości projektu przez okres 5 lat. W skali kraju zamknięto wiele nowych wysypisk.

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego przydzielił Miasto do regionu zachodniego, w którym określił jako instalacje regionalne, instalacje znajdujące się w Czerwonym Borze oraz Czartorii. Nasze składowisko, otrzymało status składowiska zastępczego, które będzie mogło przyjmować odpady w przypadku awarii instalacji lub innej przyczyny powodującej niemożliwość przyjmowania odpadów przez regionalne instalacje. W ten sposób składowisko to nie zostało zamknięte, jednakże nie możemy na nie kierować odpadów, ponosząc koszty utrzymania tego składowiska. Liczymy na to, że po okresie trwałości projektu tj. po 5 latach będzie możliwość eksploatacji wysypiska we wsi Osipy Lepertowizna.

Andrzej Stypułkowski
Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
 

Składowisko Miejskie w okolicach wsi Osipy-Lepertowizna

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW