Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Najczęściej zadawane pytania

Czy za dzieci również będzie pobierana opłata?

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie uchwalą opłaty są naliczane od osoby zamieszkującej w nieruchomości – bez względu na wiek, dlatego decydując się na selektywną zbiórkę odpadów należy wpisać w deklarację wartość iloczynu liczba osób x 13,00 zł jeżeli odpady nie będą zbierane selektywnie, wybierając zaś opcję segregowania odpadów – liczba osób x 8,00 zł.

Przyjęte stawki opierają się na szacunkowych obliczeniach. Przed miastem jeszcze przetarg, w którym zostanie wyłoniony odbiorca odpadów. Liczymy i mamy nadzieję, że ostateczne stawki będą niższe i bardziej satysfakcjonujące nas wszystkich.

 

Czy worki do selektywnej zbiórki należy nabyć we własnym zakresie?

Chcemy, aby wykonawca – firma odbierająca odpady, dostarczał mieszkańcom worki do selektywnej zbiórki odpadów. Będzie to jednym z warunków specyfikacji do przetargu, w którym wyłonimy wykonawcę usług.

Czy będzie możliwe korzystanie z dotychczas używanych pojemników ?

Tak – pojemnik może być wykorzystywany do śmieci zmieszanych. Takie śmieci wystąpią także wówczas, gdy zdecydujemy się na selektywną zbiórkę.

Jaka firma będzie odbierać odpady i czy będzie to wymagało zawarcia osobnej umowy?

Firmę wyłonimy w przetargu. Umowę na wywóz śmieci będzie zawierało miasto – zgodnie z przyjętymi przepisami. Obywatel, właściciel nieruchomości ma obowiązek podać w deklaracji składanej do Urzędu liczbę osób mieszkających w danej nieruchomości oraz zadeklarować czy decyduje się na selektywna zbiórkę odpadów, czy też nie.

Czy opłata 8 lub 13 zł dotyczy określonej ilości odpadów ?

Stawki są ustalone na miesiąc od osoby. Nie dotyczą ograniczonej ilości odpadów.

Jak będą weryfikowane dane zawarte w deklaracjach?

Informacja zawarta w deklaracji będzie weryfikowana w oparciu o bazę meldunkową. Prosimy i uczulamy mieszkańców na wpisywanie prawdziwych danych. Tylko w takiej sytuacji będziemy mogli uzyskać niższe niż szacunkowe stawki na odbiór odpadów zarówno segregowanych jak i zmieszanych.

Co się stanie w przypadku, kiedy nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze (art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Co w przypadku, kiedy nie będę płacił za odpady?

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi Miasta.

Co powinienem zrobić jeśli mam podpisaną umowę na odbiór śmieci z firmą wywozową?

Odpowiedź na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska:

http://www.mos.gov.pl/artykul/4995_obowiazki_wlasciciela_nieruchomosci/20130
_dotychczas_zawarte_umowy_na_odbieranie_odpadow_komunalnych.html

Do którego pojemnika mam wrzucać popiół ?

Popiół nie kwalifikuje się do żadnych z frakcji zbieranych na terenie Miasta w sposób selektywny w związku z tym należy wrzucać go do pojemnika na zmieszane odpady komunalne. Przy czym należy pamiętać iż do pojemnika wrzucamy zimny popiół w innym wypadku możemy uszkodzić pojemnik.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW