Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Zaproszenie na sesję Rady Miasta 28 sierpnia 2019

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w X Sesji Rady Miasta, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.

Porządek obrad:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019.
 6. Zapoznanie z informacjami dotyczącymi pracy miejskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019r i informacjami dotyczącymi przygotowania miejskich placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do dodatku energetycznego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach miejskich.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 – na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18 + 560 do km 22 + 500”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2019-2022.
 14. Interpelacje i wnioski radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW