Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Zaproszenie na sesję Rady Miasta 19 grudnia 2019

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XIV Sesji Rady Miasta, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.
Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
3.    Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta.
4.    Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.


5.    Uchwalenie budżetu miasta na 2020 rok .
6.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Popiełuszki, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na cele działalności sakralnej.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2022.
12.    Interpelacje i wnioski radnych.
13.    Sprawy różne.
14.    Zapytania i wolne wnioski.
15.    Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem
Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek


      

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW