Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Zaproszenie na sesję Rady Miasta 29 stycznia 2020

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XV Sesji Rady Miasta, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Wysokie Mazowieckie zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Plac Odrodzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wysokie Mazowieckie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Wysokie Mazowieckie na rok szkolny 2019/2020.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/96/08 z dnia 26 maja 2008r w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Miejskiej Pływalni „Wodnik” w Wysokiem Mazowieckiem.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2023.
 18. Przyjęcie planów pracy komisji Rady na rok 2020.
 19. Zatwierdzenie planu pracy i planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2020.
 20. Interpelacje i wnioski radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW