Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Zaproszenie na sesję Rady Miasta 28 maja 2020

Uprzejmie informuję o XVII Sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, która odbędzie się w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.

Porządek obrad:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
  3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta.
  4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
  5. Przyjęcie informacji dotyczącej działalności ZGM za rok 2019 oraz z planami finansowo rzeczowymi ZGM na 2020 rok
  6. Przyjęcie informacji dotyczącej działalności Miejskiej Pływalni ,,Wodnik”
    z 2019 roku.
  7. Przyjęcie informacji z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.
  8. Przyjęcie  sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
  9. Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Wysokie Mazowieckie.
  10. Przyjęcie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019r.
  11. Przyjęcie informacji z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  12. Zapoznanie z informacjami dotyczącymi stanu epidemicznego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią COVID-19, bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.
  13. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych miasta stanowiących własność miasta oraz ich najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
  16.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej.
  17. Podjęcie uchwały w  sprawie zaliczenia ulicy miejskiej do kategorii dróg gminnych.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie do  reprezentowania Rady Miasta Wysokie Mazowieckie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.
  21. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025.
  22. Interpelacje i wnioski radnych.
  23. Sprawy różne.
  24. Zapytania i wolne wnioski.
  25. Zamknięcie obrad sesji.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW