Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Informacja o sesji Rady Miasta 25 czerwca 2021

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXVII sesji Rady Miasta, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 roku.

Otwarcie odbędzie się o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.


5. Raport o stanie miasta.

a) Przedstawienie raportu o stanie miasta Wysokie Mazowieckie.
b) Debata nad raportem.
c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok:

a) Opinie komisji stałych w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
b) Wniosek komisji rewizyjnej do Rady Miasta.
c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:

• przedłożonego przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r.
• wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.

d) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020 r
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta.
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Wysokie Mazowieckie na rok szkolny 2021/2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rozwoju Kultury na lata 2021-2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2025.
12. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.
13. Sprawy różne.
14. Interpelacje i wnioski radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
/-/ Marek Kajurek

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW