Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Informacja o sesji Rady Miasta 31 sierpnia 2021

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXIX sesji Rady Miasta, która odbędzie się w dniu  31 sierpnia 2021 roku.

Otwarcie odbędzie się o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.                                                                                                                                                                                                                                                    

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z dwóch ostatnich sesji i działalności Burmistrza Miasta.
 5. Zapoznanie z informacją dotyczącą pracy miejskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 i informacją dotyczącą przygotowania miejskich placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022.
 6. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości w mieście.
 7. Zatwierdzenie raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie.    
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Wysokie Mazowieckie na lata 2021-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021‑2025.
 14. Sprawy różne.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji.
 1. Interpelacje i wnioski radnych.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW