Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Informacja o sesji Rady Miasta 29 października 2021

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXI sesji Rady Miasta, która odbędzie się w dniu  29 października 2021 roku.

Otwarcie odbędzie się o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.                                                                                                                                                                                                                                                    

Porządek obrad:                                                                                         

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
 5. Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności Szkolnej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA za rok szkolny 2020/2021.
 6. Zapoznanie z działalnością MOK w sezonie 2020/2021.
 7. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennym miasta.
 8. Zapoznanie ze sprawozdaniem oświatowym za 2020/2021rok.
 9. Zapoznanie z informacją dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie.
 12. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejska Pływalnia ,,Wodnik” w Wysokiem Mazowieckiem na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2025.
 16. Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu Regionalnego planu transportowego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027.
 17. Sprawy różne.
 18. Interpelacje i wnioski radnych.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

    /-/    Marek Kajurek

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW