Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Informacja o sesji Rady Miasta 24 stycznia 2022

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIV sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022 roku.

Otwarcie odbędzie się o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.
 5. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie na 2022 rok.
 6. Zatwierdzenie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok.
 8. Zapoznanie ze sprawozdaniami z działalności stałych komisji Rady Miasta, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok.
 9. Przyjęcie informacji z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Szpitalnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie na lata 2022-2024.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi wysokomazowieckiemu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027.
 21. Interpelacje i wnioski radnych.
 22. Sprawy różne.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

        Marek Kajurek

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW