Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Informacja o sesji Rady Miasta 29 marca 2022

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXVI sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, która odbędzie się w dniu 29 marca 2022 roku.

Otwarcie odbędzie się o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.


5. Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności ZGM za 2021 rok oraz z planami finansowo rzeczowymi ZGM na 2022 rok.
6. Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności Miejskiej Pływalni „Wodnik" w 2021 roku.
7. Zapoznanie z informacją z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 rok.
8. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
9. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027.
12. Interpelacje i wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Kajurek

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW