Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Zaproszenie na sesję Rady Miasta 30 kwietnia 2015

Informuję, iż w dniu 30 kwietnia 2015r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem obradowała będzie Rada Miasta.

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
  3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miasta.
  4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr V/13/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
  10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
  11. Sprawy różne.
  12. Zapytania i wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad sesji.
  14. Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności ZGM za 2014 rok oraz z planami finansowo rzeczowymi  ZGM na 2015 rok.
  15. Informacja z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  16. Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Wysokie Mazowieckie.
  17. Przyjęcie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok.
  18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Wysokiem Mazowieckiem.
  19.  Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  20. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Wysokie Mazowieckie.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Miasta na okres kadencji na lata 2014-2018.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.
  23. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
Z poważaniem
Józef Sokolik
Przewodniczący Rady Miasta

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW