Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

ZAPROSZENIE

Logo UTWNA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UTW W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Zebranie odbędzie się w dniu 24.01.2022r. o godz.16:00 w kawiarni MOK ul. Ludowa 19

W przypadku braku wymaganej liczby członków zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. dn. 24.01.2022r. o godz. 16:30

Porządek :

1.Otwarcie Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo –Wyborczego.

2. Wybór Przewodniczącego i członków Prezydium Walnego Zebrania.

 

3. Przyjęcie porządku obrad.

4 Wybór Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej.

5. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo –Wyborczego.

6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu UTW za okres sprawozdawczy 2018- 2021r.

7. Sprawozdanie finansowe Zarządu za okres sprawozdawczy 2018- 2021r.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej UTW za okres sprawozdawczy 2018 – 2021r.

9. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami

10. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu UTW za okres sprawozdawczy 2018 – 2021r.

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu UTW za okres sprawozdawczy 2018 – 2021r.

- zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej UTW za okres sprawozdawczy 2018 – 2021r.

- udzielenia absolutorium Zarządowi UTW za okres sprawozdawczy 2018 – 2021r.

11. Wybory członków Zarządu UTW i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022 – 2024r. – podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie kierunków działania i ofertę programową na XIV rok działalności UTW- podjęcie uchwały

13.Rozpatrzenie: propozycji planu finansowego Zarządu UTW na 2022r. - podjęcie uchwały.

14. Głosowanie w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków przez członków UTW

15. Sprawy różne

 

 16. Zamknięcie obrad.

Materiały i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zebrania, będą wyłożone do wglądu słuchaczy UTW w biurze Zarządu UTW 10.01.22r. i 17.01.22r( w poniedziałki) w godz. 16.00 – 18.00 oraz 13.01.22r. i 20.01.22r (w czwartki) w godz. 10.00 – 12.00, na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

Jednocześnie Zarząd UTW informuje, że wszystkim słuchaczom UTW przysługuje prawo do zapoznania się z w/w materiałami oraz regulaminem obrad Walnego Zebrania.

NA SPOTKANIU MASECZKI OCHRONNE OBOWIĄZKOWE!

Zarząd UTW

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW