Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze UTW

Dobiegła końca trzyletnia kadencja Zarządu UTW. Zarząd zdecydował, że zebranie sprawozdawczo  - wyborcze odbędzie się 26.01.2015r. Przygotowania do zebrania rozpoczęły się wcześniej, gdyż zadań do wykonania było bardzo dużo. Każdy zajmował się realizacją swojego zadania.

17.00 – godzina rozpoczęcia zebrania. Na liście obecności - 52 osoby na stan 80, zebranie jest prawomocne.

 

Prezes Marianna Kaczanowicz otwiera walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Wita wszystkich przybyłych studentów oraz zaproszonych gości. Stwierdza, że zebranie będzie przebiegało zgodnie ze statutem UTW i regulaminem walnego zebrania.

Na przewodniczącą zebrania wybrano jednogłośnie Reginę Matusiewicz, która przejęła prowadzenie zebrania. Po zatwierdzeniu regulaminu wybrano prezydium zebrania i komisje regulaminowe.

Prezes Marianna Kaczanowicz przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu UTW za okres 2012 – 2014 r.

Skarbnik Danuta Nowicka przedstawiła sprawozdanie finansowe.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Sokołowska przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej.

Po dyskusji jednogłośnie zostały przyjęte uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdań. Następnie przegłosowano jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi UTW.

Przystąpiliśmy do zgłaszania kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W wyniku tajnego głosowania do Zarządu weszły te same osoby, które wchodziły w skład poprzedniego Zarządu. Po ukonstytuowaniu się Zarząd pozostał w następującym składzie:

 • Marianna Kaczanowicz – prezes
 • Stanisław Chmielewski – v-ce prezes
 • Stanisław Sokołowski – sekretarz
 • Danuta Nowicka – skarbnik
 • Alicja Chmielewska – członek

Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Janina Uszyńska – przewodnicząca
 • Wanda Bukowska – członek
 • Marianna  Gardyszewska – członek

Ewa Konarzewska  z-ca burmistrza zabierając głos w dyskusji, podziękowała ustępującemu Zarządowi oraz życzyła sukcesów w działalności uniwersytetu w następnej kadencji. W imieniu członków wspierających głos zabrał Wojciech Brzozowski, życzył dobrej współpracy oraz dalszego zaangażowania na rzecz seniorów w naszym mieście.

 W dalszej kolejności zebrani przyjęli zmiany w statucie oraz program działania, ofertę programową i plan finansowy.

Po zakończeniu obrad wspólna kolacja, herbata, kawa i ciasto przygotowane przez studentki.

Nowy Zarząd przystępuje do pracy, bo 09.02.2015 r. inauguracja nowego roku akademickiego.

Stanisław Chmielewski

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW